Меню
Зв'язатися зі мною
Ваша електронна пошта*
Як до Вас звертатися?
Ваш телефон*
Ваше звернення до мене*
Ваше звернення охороняється адвокатською таємницею.
Поля з * - обов'язкові для заповнення.

Ситуація зі статтями
286-1 КК та 130 КУпАП

Ірина Кузіна
автор,
адвокат Адвокатського об'єднання "Barristers",
понад 15 років практики
Опубліковано вперше: 18.03.2021


Я планувала цей блог не задля «ситуативного контенту», а для більш стабільних тем. Та обставини вимагають відійти від цього плану.

Після набрання чинності закону від 16.02.2021 р. №1231-IX інформаційне поле юриста вибухнуло «зрадою» та гумором «в Кримінальному кодексі тепер дві статті 286-1?».

Враховуючи мою попередню статтю «Притягнення до відповідальності за нетверезе водіння за статтею 130 КУпАП за відсутності водія порушує Конвенцію», колеги звертаються до мене за думкою. Хоча що б я тут не написала, обов'язково знайдуться ті, хто з моїми висновками не погодиться.

То давайте домовимося, що в цьому матеріалі буде максимум інформації для ваших самостійних умовиводів. Свої висновки я роблю для себе.

Зміст:

  Джерела офіційних текстів законів

  Років вже 20 юристи користуються електронними базами законодавства та втрачають навички роботи з офіційними друкованими виданнями. Нас «розбалували» «Ліга», інші бази законодавства, Єдиний державний реєстр судових рішень, звідки безкоштовно можна отримати «ланцюжок» нормативного обґрунтування на будь-яку ситуацію. І, звичайно, веб-сайт Верховної Ради України https://www.rada.gov.ua.

  Та як пандемія 2020-2021 років «приземлила» людство, так і наш законодавець повертає юристів до першоджерел та «основ основ» - теорії права та конституційного права.
  Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

  Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

  Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.
  стаття 57 Конституції України
  Доведення до відома населення – умова чинності законів та інших нормативно-правових актів. А щодо форми доведення, то з університетських лав ми знали, що мова про офіційні друковані видання.
  Стаття 22. Опублікування офіційних документів органів державної влади та органів місцевого самоврядування

  Закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду України, рішення та висновки Конституційного Суду України, рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях…
  закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 року №539/97-ВР.
  Так відповідно до Регламенту Верховної Ради України, опублікування законів України після їх підписання Президентом України багато років здійснюється в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України.

  Але у 2018 році ВРУ доповнила закон від 23 вересня 1997 року №539/97-ВР статтею 21-1.

  Стаття 21-1. Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів.

  Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також в інший спосіб, визначений законом.
  закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 року №539/97-ВР доповнено статтею 21-1 згідно із законом України від 02.10.2018 р. N 2578-VIII.
  Тобто з 2018 року доведення до відома населення законів та інших нормативно-правових актів може мати форми:

  1) офіційне опублікування державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями);

  2) висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації;

  3) оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

  4) оприлюднення в інший спосіб, визначений законом.

  Чи будь-яка з чотирьох форм доведення до відома населення закону є достатньою умовою для чинності закону за статтею 57 Конституції України?
  Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
  частина 5 статті 94 Конституції України.
  Тільки офіційне опублікування в державних друкованих ЗМІ та офіційних друкованих виданнях є умовою набрання чинності законом.

  Статус бази законодавства на офіційному сайті Верховної Ради України

  Із закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року №1861-VI, на перший погляд, актуальний текст Кримінального кодексу України (далі – «КК») та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) в базі «Законодавство України» на сайті ВРУ є офіційним.

  Але давайте подивимося на норми цього закону в динаміці.

  Якщо порівняльну таблицю недобре видно, її можна завантажити:

  Розумієте, що відбулося?

  До 2018 року база «Законодавство України» на веб-сайті ВРУ була суто інформативною.

  В 2018 році законодавець називає тексти законів в ній «офіційною електронною версією» та називає про «оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради» доведенням до відома населення.

  А з лютого 2020 року йдеться «еталонний електронний текст» оригіналу відповідного акта, причому норма про доведення законів до відома населення шляхом оприлюднення на сайті – виключена.

  Що це означає? На мою думку, приведення закону у відповідність до статті 5 статті 94 Конституції України та обов'язкову вимогу оприлюднення закону в офіційному друкованому ЗМІ для чинності закону за статтею 57 Конституції України.

  Еталонний електронний текст закону та контрольний текст

  За 30 років незалежності в Україні не прийнято закон про нормативно-правові акти. Щодо законів маємо все той же Регламент ВРУ.

  Після набрання чинності законом Апарат Верховної Ради разом з відповідним головним комітетом веде справу закону в електронній та паперовій формах, яка містить прийнятий текст закону в паперовій формі та його копію в електронній формі… (пункт 1 частини 1 статті 140 Регламенту ВРУ).

  Апарат Верховної Ради забезпечує ведення бази даних нормативно-правової інформації «Законодавство України», що містить, у тому числі, еталонні електронні тексти оригіналів прийнятих Верховною Радою актів… (частина 5 статті 7 Регламенту ВРУ).
  Еталонним електронним текстом вважається текст акта, прийнятого Верховною Радою, що зберігається у формі комп'ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних засобів захисту інформації. Доступ до такої бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним.
  — частина 5 статті 7 Регламенту ВРУ.
  Також Апарат ВРУ направляє повні офіційні тексти законів Міністерству юстиції України.

  Мінюст на виконання Указу Президента України від 27.06.1996 р. №468 веде Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів як автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

  Функціями Мінюсту є: ведення реєстру, розроблення організаційних заходів та впровадження методологічних принципів, створення фонду нормативних актів та підтримання їх у контрольному стані, надання інформації про них (пункт 4 Указу від 27.06.1996 р. №468).

  Мінюст як держатель Реєстру відповідає за контрольний стан текстів законів (пункт 3 Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затверджений постановою постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. №376).

  Адміністраторами Реєстру є ДП «Національні інформаційні системи» та ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА».

  Тези і висновки:


  На сайті ВРУ немає і не може бути еталонного тексту Кримінального кодексу України або Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на певну дату (окрім дати первісного прийняття відповідного кодексу), оскільки еталонний текст закону – це той текст, за який безпосередньо проголосували народні депутати і який власноручно підписав Президент.

  КК або КУпАП станом на певну дату, який розміщений на сайті ВРУ або в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів – це контрольний текст, який являє собою КОМПІЛЯЦІЮ з еталонних електронних текстів та відображає правову позицію окремих працівників Апарату ВРУ або Міністерства юстиції України відповідно.

  Ці окремі державні службовці здійснюють підтримання законів та інших нормативно-правових актів в контрольному стані в силу своїх інтелектуальних та організаційних можливостей та, не виключено, під впливом політичної доцільності.

  За зазначених обставин, зважаючи на відсутність у державних службовців Апарату ВРУ та Мінюсту законодавчих повноважень, їхня робота із підтримання контрольного стану законів може та повинна перевірятися за змістом текстів законів у паперовій формі, еталонних електронних текстів, в газеті «Голос України» та Відомостях Верховної Ради України.

  Оскільки Апарат ВРУ не має повноважень підтримання законів та інших нормативно-правових актів в контрольному стані, а ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» є адміністратором Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, то у разі вибору між сайтом ВРУ та базою «ЛІГА» пріоритет варто надавати останній.

  І переходимо до нашої ситуації з відповідальністю нетверезих водіїв.

  До 01 липня 2020 року

  … ми жили зі статтею 130 КУпАП в редакції закону №1446-VIII від 07.07.2016:
  «Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції <…>»
  — в редакції закону №1446-VIII від 07.07.2016 р.

  01 липня 2020 року

  Набирає чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 р. №2617-VIII («Голос України» від 24.04.2019 р. №79; із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 03 грудня 2019 р. №321-IX).

  Відповідно до підпункту 4 пункту 1 Розділу І закону:
  «1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
  <…>
  4) статтю 130 викласти в такій редакції:
  «Стаття 130. Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції <…>».
  Відповідно до підпункту 171 пункту 2 Розділу І закону:
  «2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст. 131):
  <…>
  171) доповнити статтею 286-1 такого змісту:
  «Стаття 286-1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції <…>».

  03 липня 2020 року

  Опублікований закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17 червня 2020 року №720-IX («Голос України» від 03.07.2020р. №110).

  Відповідно до пункту 117 Розділу І закону:
  «117. У розділі I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N17, ст. 71):
  1) у пункті 1:
  підпункти 2 - 4, 7 виключити;
  <…>
  2) у пункті 2:
  <…>
  підпункти 127, 128, 131, 149, 171, 207 виключити.
  <…>.
  II. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року N 2617-VIII».

  17 березня 2021 року

  Набирає чинності закон від 16.02.2021р. №1231-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» («Голос України» від 16.03.2021 N48). Відповідно до підпункту 4 пункту 1 Розділу І закону:
  «13) статтю 130 викласти в такій редакції:
  «Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції <…>».
  Відповідно до підпункту 12 пункту 2 Розділу І закону:
  2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):
  <…>
  12) доповнити статтею 286-1 такого змісту:
  «Стаття 286-1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння <…>».

  Що відбулося

  З 01 липня 2020 року нетверезе кермування було віднесено до кримінальних проступків, проте внаслідок неготовності правоохоронних органів до розслідування цих правопорушень як кримінальних, законодавець вирішив зміни не вводити, що стало наслідком закон від 17 червня 2020 року №720-IX.

  Проходження закону від 17 червня 2020 року №720-IX затрималось, і він опублікований та набрав чинності лише 03 липня 2020 року, що мало низку наслідків для правової визначеності.

  Проте в мене немає сумнівів, що стаття 286-1 КК із назвою «Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» в редакції закону від 22.11.2018 р. №2617-VIII виключена з 03 липня 2020 року.

  Не бачу жодної проблеми скасувати кримінальну відповідальність шляхом виключення пункту закону, що вносить зміни до КК.

  Тому доповнення КК статтею 286-1 із назвою «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння» в редакції закону від 16.02.2021р. №1231-IX жодним чином до дублювання статті 286-1 у КК не призводить.

  Наявність на сайті ВРУ станом на 18 березня 2021 року двох конкуруючих редакцій статті 286-1 КК вважаю черговим доказом того, що Апарат ВРУ може нести відповідальність лише за зберігання та доведення до відома громадян еталонних електронних текстів законів, а підтримання їх в контрольному стані не забезпечує. І з цим неодноразово стикалися юристи у своїй практичній діяльності. Також підсилюються сумніви в здатності держави належно підтримувати електронні сервіси.

  В той же час база ЛІГА, яка відображає позицію Мінюста та зміст Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (оскільки ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» є адміністратором цього Реєстру) жодного подвоєння статті 286-1 КК не містить.

  Зовсім інша ситуація зі статтею 130 КУпАП.

  Я не погоджуюся з думкою деяких колег про те, що в період з 03 липня 2020 року до 16 березня 2021 року адміністративної відповідальності за нетверезе кермування автомобілем не існувало саме оскільки закон від 17 червня 2020 року №720-IX нібито не був опублікований. Публікація в «Голос України» від 03.07.2020р. №110 є.

  Питання в законодавчій техніці відповідних змін та зворотній силі закону.

  З 01 липня 2020 року склад адміністративного правопорушення «Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння…» (я спрощую для зручності) виключений з КУпАП, редакція статті 130 КУпАП його більше не містила.

  Закон від 17 червня 2020 року №720-IX (набрав чинності 03 липня 2020 року) «виключив виключення» фактично, та ще й після набрання чинності «виключенням» (першим). Не знаю, чи зрозуміла така конструкція читачу. Проте навіть фаховим юристам не зрозуміло, як можна вводити адміністративну відповідальність (яка відповідно до автономного тлумачення ЄСПЛ та критеріїв Енгеля прирівнюється до кримінальної) не шляхом чіткого і зрозумілого викладення нової редакції статті законодавства, а шляхом виключення положень про викладення статті в новій «зменшеній» редакцій.

  Щонайменше, йдеться про порушення принципу правової визначеності та низьку якість закону. А якщо до цього додати факт, що на сайті ВРУ в період з 03 липня 2020 року до 16 березня 2021 року текст статті 130 КУпАП був викладений в редакції закону від 22.11.2018 р. №2617-VIII, то видається, що заявники, яких притягнули до адміністративної відповідальності за нетверезе кермування в цей період, мають непогані перспективи в Європейському суді з прав людини.

  З тим, що склад адміністративного правопорушення у статті 130 КУпАП 03 липня 2020 року не відновлений до редакції, яка діяла до 01 липня 2020 року, а продовжувала діяти редакція закону від 22.11.2018 р. №2617-VIII із назвою "Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції" - погоджуються багато суддів та провідних науковців.

  Неможливо уявити цивілізовану країну, в якій офіційний сайт парламенту дає один текст закону, а держатель реєстру нормативно-правових актів (Мінюст, до речі, орган виконавчої гілки влади) – іншу. І суди (судова гілка влади) – керуються другим варіантом.

  З цього приводу висловився профільний Комітет ВРУ.

  15 липня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні (протокол №38) прийняв Роз'яснення щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 720-IX від 17 червня 2020 року. Роз'яснення направлено листом від 20 липня 2020 року №04-27/11-2020/112251 до Міністерства юстиції України.

  Відповідно до цього Роз'яснення, Комітет вважає, що з 3 липня 2020 року стаття 130 КУпАП підлягає застосуванню в редакції, що діяла до набрання чинності Законом № 2617-VIII, а стаття 286-1 КК України виключена.

  Внаслідок цього роз'яснення, на запити з приводу копій тексту статті 130 КУпАП з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів Міністерство юстиції України надавало текст в редакції, яка діяла до 01 липня 2020 року.

  Цікаво, адже немає єдності і між Апаратом ВРУ та головним Комітетом ВРУ, хоча справи відповідних законів вони повинні вести спільно.
  Копіювання статті або її частин без письмового дозволу автора заборонено. Для отримання такого дозволу прошу зв'язатися через контактну форму (у правому верхньому куті екрана).
  Зауваження та пропозиції до матеріалу будуть щиро вітатися. Пишіть мені через контактну форму (у правому верхньому куті екрана).